Resultat och metoder

Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Resultat och uppföljning

Långhundra skolas elever har visat goda resultat på de nationella proven. Skolans personal fokuserar på målen i läroplanen, Lgr 11.

Alla omdömen samt lokala pedagogiska planeringar och matriser finns att tillgå för föräldrar och elever på Unikum.

 

 

  • Senast uppdaterad 5 okt 2017