Arbetsglädje och kunskap

Vårt mål är att varje elev ska känna arbetsglädje och
tycka att kunskap är viktig.

 

Fötter

Resultat och metoder

Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Resultat och metoder

Långhundra skola har flera pedagoger som har arbetat på skolan en längre tid, vilket skapar trygghet och stabilitet i verksamhet och vardag.

Skolan arbetar timplanelöst och satsar lite extra på matematik, engelska och svenska.

 

  • Senast uppdaterad 8 maj 2017