Elev och förälder

Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Frånvaroanmälan

När barnen är sjuka eller frånvarande från skolan anmäler ni det via telefon. Om vi inte svarar så finns det telefonsvarare.

Telefonnummer till sjukanmälan:
018 - 34 79 60
Fritids: 018-34 7962, för SMS: 072 5037531

Frånvaro på loven
Om ni har anmält att barnet ska komma till fritids under lovet så är det viktigt att ni hör av er om det blir ändrat eller om barnet blir sjuk. Ring då till fritids - sjukanmäl inte på skolans telefon.

Telefonnummer till fritids:

  • Senast uppdaterad 8 sep 2017